Holotropic routing prayer / Holotrop irányválasztó ima

(A címlapkép Papp Norbert munkája, "Család".)

Holotropic routing prayer

Let me walk my flavour of the path of J. F.
Let me work until the edge of my capacity.
Let me dive deep in this work, and be present.
Let me be humane.
Let me be useful.
Let me be real.
Because help is allowed, and sometimes welcome,
togetherness is possible here.
A gentle road of fire,
a soothing road into wholeness.


Holotrop irányválasztó ima

Hadd járjam J. F. útjának sajátságos változatát.
Hadd dolgozzam a teljesítőképességem határáig.
Hadd merüljek el mélyen ebben a munkában, és legyek jelen.
Hadd legyek emberséges.
Hadd legyek hasznos.
Hadd legyek valódi.
Mert a segítség megengedett, és néha szívesen látott,
az együttlét pedig lehetséges itt.
A tűz szelíd útja,
megnyugtató ösvény a teljességbe.


"A jégmadár mindig párban jár." – P. N.

Related posts

Sima ima / A simple prayer

Oṃ amideva hrīḥ Om praise to the infinite god Om praise to the infinite self Om dícsértessék a végtelen isten…