Rev. Alan Jones: A Franciscan prayer / Uramisten

Rev. Alan Jones: A Franciscan prayer

Oh my God, you are here
Oh my God, I am here
Oh my God, we are here

And always, always, always you love us
Always, always you love us

May the angels of God watch over you
May Mary and all the saints pray for you
And all those whose lives you touch

This moment and forever more
Amen

Fordításom: Uramisten

Uramisten, itt vagy
Uramisten, itt vagyok
Uramisten, itt vagyunk

És mindig, mindig, mindig szeretsz minket
Mindig, mindig szeretsz minket

Az Úr angyalai vigyázzanak rád
Mária és minden szent imádkozzon érted
És mindazok, akiknek megérinted az életét

Most és mindörökkön örökké
Amen

Related posts

Sima ima / A simple prayer

Oṃ amideva hrīḥ Om praise to the infinite god Om praise to the infinite self Om dícsértessék a végtelen isten…

Címtelen / vagy Gondtalan?

A tisztánlátás mezeje vagy az érzelmi gombócok vidéke? A tisztánlátás ösvénye vagy az érzelmi csomók völgye? A szabadság struktúrája vagy…