Irgalom vére / Blood of mercy

Irgalom vére
Isten reménye
Most is örök hála
Szent szívtér
Szeretet

Blood of mercy
Hope of God
Now eternal gratitude
Heart space of saints
Eternal love