Loosening attractor / Lazuló attraktor

Loosening attractor

I have not changed
Daily habits changed
The amount of sparkle seen in the world changed
The ratio of perceived opportunities and brakes changed
Positioning and singularity of the viewpoint changed
The pressure in the testicles is in constant change

I do not change
Only perception changes
Alignment and aptitude changes
Rumination fades
Society grows
Pain-fear-lust-joy-mellowness-friendliness flows

Rest changes
The amount of realness
And road to realness changes
Lying down in humbleness changes
Forgiveness, repentance and gently showing up changes
Pain changes

Conversations open
Pores open
Communication opens
Realness puts into port
Integrity gives a loving, airy framework
Free man


Lazuló attraktor

Nem változtam
A napi szokások változtak
A világban látott csillogás mennyisége változott
Megváltozott az észlelt lehetőségek és fékek aránya
Megváltozott a nézőpont pozicionálása és egyedisége
A herékben lévő nyomás állandóan változik

Nem változom
Csak az érzékelés változik
Az összehangoltság és az alkalmasság változik
A rágódás elhalványul
A társadalom növekszik
Fájdalom-félelem-kedv-öröm-kedvesség-barátság áramlik

A pihenés változik
A realitás mennyisége
És a valósághoz vezető út változik
Az alázatban való elheveredés változik
Megbocsátás, bűnbánat és szelíd megmutatkozás változik
A fájdalom változik

A beszélgetések megnyílnak
A pórusok kinyílnak
A kommunikáció megnyílik
A valóság kikötőbe áll
Az integritás szeretetteljes, légies keretet ad
Szabad ember