Kano / Hajrá, gyerünk!

Határtalan szomorúság
és összekötöttségünkkel járó végtelen,
könnyes, szívnyitogató öröm:
kéz a kézben járunk,
ugyanazon örök szívnek két kilincse,
emberségünk szép gyümölcse vagyunk.

Emlékszem, hogy honnan jöttem és hogy hová megyek,
itt van minden énbennem
és itt van mindannyiunkban,
az összes emberben, fában,
és itt a lélegzetben,
minden élő és élettelen lényben.

Mind rokonok vagyunk,
ha akarjuk ha nem,
egyből vagyunk és egyek vagyunk,
mély lélegzetet veszünk és énekelünk,
együtt mozgunk és bizsergünk,
egyfelé megyünk, gyerünk!